Tripudiometrie Sibran Sampers

De praktijk van de tripudiometrie is gebaseerd op de Romeins-Etruskische auspicium ex tripudiis, het interpreteren van de goddelijke wil aan de hand van hoendervogels, kippen in het bijzonder. Tijdens mijn studies Kunstwetenschappen vatte ik een bijzondere interesse op voor deze archaïsche voorspellingsmethode en trachtte ze in te passen in onze hedendaagse samenleving. De tripudiometrie bespeelt de schemerzone tussen kwakzalverij en psychotherapie en wijst op hun wederzijdse gelijkenissen. 

Tripudiometrie Sibran Sampers is een reizende praktijk waarbij de performatieve en installatoire kwaliteiten worden aangepast aan het soort voorspelling die men voor ogen heeft: persoonlijke sessies voor individuen of groepsseances voor predicten van algemeen nut.

                     

Tripudiometrie Sibran Sampers #1 - TTTT-gallery, Gent, december 2014

Tripudiometrie Sibran Sampers #4 - Gouvernement, Gent, 2016 

Detail